Missing Consumer Key - Check Settings

Misyon – Vizyon

VİZYON

Özel Maral Eğitim Kurumları olarak ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimizi;

– akademik ve sosyal becerilere sahip,

– özgüveni yüksek,

– hür ve bilimsel düşünebilen,

– kendini fark edebilen ve gerçekleştirebilen,

– milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen,

– insan haklarına saygılı,

– topluma karşı sorumluluk duyan,

– Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

– saygı, sevgi ve hoşgörüyü temel felsefe edinmiş,

bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

“Bir insan değişir, dünya değişir.” ifadesinden hareketle dünyaya değer katabilen, farkındalıklarıyla fark oluşturan, olumlu, güler yüzlü, mutlu, iletişim kurulabilir, toleranslı, üretken, ölçülü, yüksek değer yargılarına sahip, medeni-pozitif ve örnek bireylerin topluma kazandırılabilmesi temel amacımızdır.

MİSYON

Vizyonumuzda belirlediğimiz hedef değerlere tüm ekibimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle beraber yaşayarak ulaşabileceğimiz inancındayız. Eğitim-öğretim politikalarımızı ticarethane yaklaşımlarından uzak, disiplin, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, üretkenlik, farkındalık ve saygı gibi değerler üzerine inşa etmekteyiz.

Bu anlayışla;

  • reklam amaçlı eğitim politikaları,
  • öğrencileri özünden uzaklaştıran, anlamının ve amacının kavranılamadığı etkinlikler,
  • disiplin, milli ve manevi değerlerin gündemde tutulmadığı, ilk bakışta şaşalı ve eğlenceli gözüken organizasyonlar,
  • öğrenci ve velilerin ticari objeler olarak görüldüğü yaklaşımlar,

kurumsal olarak en mesafeli olduğumuz hususlardır.

Akademik ve sosyal gelişimini güzel ahlak üzerine tamamlayabilmiş tek bir birey bile bizim için insanlığa verebileceğimiz en büyük hediyedir.